Skip links

Compact Skid

Revolusjonerende metode for rengjøring av metallkomponententer!

Om oss

Learn more

Norsk metalloverflate AS er en helnorsk gründerbedrift med tilhold på Askøy. Vi har mange års erfaring innen vedlikehold og service.

Vi opplever at der hvor teknologien på mange områder har tatt kvantesprang fremover de siste tiårene, er noe fortsatt ved det samme gamle. De fleste verksteder og industribedrifter utfører fortsatt rengjøringsbiten ved service og vedlikehold på mer eller mindre samme måte som for 50 år siden. Det har vi gjort noe med og leverer nå systemer som fjerner opp til 80% av tidsbruken. I tillegg opplever våre kunder en markant bedring i kvaliteten/ renheten.

NMO har utviklet en smartere og lønnsom måte å utføre renhold på som i tillegg er miljøbasert og iht. det grønne skiftet.

Les mer om oss

Våre maskiner

Vi leverer våre rengjøringsmaskiner i flere størrelser og kan tilpasse dette etter kundens behov alt etter størrelsen på komponentene som skal rengjøres.

Vår minste modell

Compact Skid 750

Rommer en hel pall

Compact Skid 1400

Vår største modell

Compact Skid 2900

Miljø

NMO sine løsninger er miljøbasert og miljøvæsken som brukes i våre systemer kan brukes gjenntatte ganger, med utskiftning bare 1-2 ganger pr. år. En vesentlig reduksjon fra tradisjonelle løsninger.

Unik Løsning

NMO sin Compact Skid er en helt ny og unik miljøbasert rengjøringsmetode av metallkomponenter som skal til service/reparasjon/inspeksjon.
b
b

Gründerbedrift

NMO er en liten grunderbedrift på Askøy utenfor Bergen Grunderne selv har mange års erfaring fra bransjen og har sett behovet for nytenkning innen overflatebehandling.
b

Kvalitet

Kvalitet på rengjøringen er førsteklasses ift. tradisjonelle metoder. NMO sin Compact Skid gjør komponentene helt rene iht. standarden SA 3.0.

Tidsbesparende

Med NMO sine systemer kan man oppnå inntil 80% tidsbesparelse og man har ikke lenger behov for å bruke tradisjonell prosedyre med høyttrykkspyler, børste, såpe og vann.

HMS

Systemene er lukket og ingen gasser eller damp slipper ut til omgivelsene. Det gjør at HMS bedres betraktelig og man minimerer risiko for skader under arbeid med rengjøring.

Før og etter behandling

Før behandling

Etter behandling